www.mamboteam.com
หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2554 arrow ข่าวเดือนพฤศจิกายน arrow ปปส. ภาค 3 ได้ฤกษ์ดี เปิดสำนักงานใหม่พร้อมโชว์ผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2556
ค้นหาขั้นสูง
แนะนำสำนักงาน ป.ป.ส.
วีดิทัศน์แนะนำ ศพส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ป.ป.ส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ปปส.ภาค
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ติดต่อส่วนสื่อสารองค์กร
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
คลิปข่าวงานยาเสพติด
คลิปข่าวปี 2555
คลิปข่าวปี 2556
คลิปข่าวปี 2557
สื่อรณรงค์/ดาวน์โหลด
ภาพรณรงค์
วีดิทัศน์รณรงค์
สปอตและเพลง
วีดิโอสตรีมมิ่ง
ตราสัญลักษณ์
วันต่อต้านยาเสพติด
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
สารคดีในหลวง
พระคุ้มเกล้าชาวไทย
9 คำพ่อสอน
เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
ธ ห่วงใย ปวงผไททั้งชาติ
ปฎิบัติการ รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80 พรรษา
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจำปี 2555

อ่านรายงาน

มีผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เยี่ยมชม: 3410838
6813 Hits
ปปส. ภาค 3 ได้ฤกษ์ดี เปิดสำนักงานใหม่พร้อมโชว์ผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังเครือข่าย PDF พิมพ์

ปปส. ภาค 3 ได้ฤกษ์ดี เปิดสำนักงานใหม่พร้อมโชว์ผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังเครือข่าย 
   วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.09 น. สำนักงาน ปปส. ภาค 3 ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ปปส.ภาค 3 แห่งใหม่ เพิ่มความสะดวก คล่องตัว ในการติดต่อประสานงานกับประชาชน ภาคเอกชน และภาคีต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดงาน "รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน" จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เพื่อแสดงพลังของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รูปในงาน  

   นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช รองเลขาธิการ ป.ป.ส. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ว่า “เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ปปส. ภาค 3 มีความสะดวก คล่องตัว และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการกำกับดูแลตลอดจนติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จึงได้ย้ายที่ทำการจากสำนักงานเดิม    เลขที่ 299 หมู่ 5 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังที่ทำการใหม่ เลขที่ 333 หมู่ 9 ถนน      ราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”
   นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2553 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ได้ร่วมกับ  4 หน่วยงานภาคี ได้แก่ หน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายวิทยุชุมชน และเครือข่ายภาคเยาวชน จัดงาน "รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแสดงผลงานของเครือข่ายต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา      ยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองล่างทั้ง 8 จังหวัด
    นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 3 กล่าวเชิญชวนประชาชนทั่วไป      เข้าร่วมงานว่า “การจัดงาน "รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน" เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน สื่อวิทยุชน และภาคเยาวชน จะได้ร่วมกันได้จัดนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงที่ส่งผลต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ” โดยเครือข่ายต่างๆ ได้นำกิจกรรมที่น่าสนใจมาแสดง ประกอบด้วย
เครือข่ายภาครัฐ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย 5 รั้ว 3 โครงการ อันได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วครอบครัว รั้วสังคม รั้วโรงเรียน โครงการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การดูแลปัญหาในสถานบันเทิงและ สถานประกอบการ ตลอดจนการบูรณาการแผนและงบประมาณ
     เครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ ปปส. ภาค 3 มีทั้งสิ้น 36 เครือข่าย ภายใต้ชื่อเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนอีสานตอนล่าง (คป.ชล.) เป็นกลไกกลางในการจัดงาน โดยจัดนิทรรศการมีชีวิต โดยสาธิตการส่งเสริมทางเกษตรกรรม เพิ่มเสริมรายได้ให้กับชุมชน การแสดงพื้นเมือง เช่น หมอลำพื้นบ้าน การฟ้อนรำแบบสวยงาม แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ชุมชน เช่น การเฝ้าระวัง เดินเวรยาม การอบรมเยาวชน นอกจากนี้ เครือข่ายแต่ละเครือข่ายยังนำสินค้าที่เป็นของชุมชนมาแสดงและจัดจำหน่าย
     เครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน ในพื้นที่ ปปส.ภาค 3 สามารถเชื่อมเครือข่ายวิทยุชุมชนได้ทั้ง 8 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะมีการสร้างคนเพื่อสร้างเครือข่ายที่จะช่วยกันรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง       ในโอกาสนี้เครือข่ายวิทยุชุมชนในพื้นที่ ปปส. ภาค 3 ได้จัดตั้งเครือข่ายระดับภาคขึ้นชื่อว่า "สถานีวิทยุเครือข่ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 (สวค.ปปส.ภ.3) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของคนทำสื่อที่จะช่วยกันรณรงค์ป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง ในส่วนของเวทีการแสดงของเครือข่ายแต่ละจังหวัดและการแสดงดนตรีบนเวที โดยมีนักร้องชื่อดังในสังกัดแกรมมีโกลด์ อาร์สยาม และนักร้องที่เคยชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสีขาว ที่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดร้องเพลง ชาย หญิง อายุ 17-25 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคร่ำหวอดในวงการเพลงลูกทุ่ง อาทิ อาจารย์สรเพชร ภิญโญ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
     เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายภาคเยาวชนมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551 ภายใต้ชื่อ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ซึ่งในปัจจุบัน ศอ.ปส.ย. ทั้ง 8 จังหวัด   มีสมาชิกกว่า 2,000 คน โดยสิ่งที่ ศอ.ปส.ย. ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็น คือ ความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นจุดที่เล็กที่สุด และเป็นจุดสำคัญด่านแรกในการป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ยังสะท้อนแนวคิดว่าคนรุ่นใหม่ไปสถานบันเทิงไม่ต้องดื่มสุรา หรือ ใช้ยาเสพติด การสะท้อนทั้ง 2 เรื่อง เป็นการสะท้อนโดยฝ่ายการจัดนิทรรศการมีชื่อว่า นิทรรศการ 4 ขา ประกอบด้วย การป้องกัน การแก้ไข การรณรงค์ และการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงละครเวที ที่สะท้อนถึงปัญหาเยาวชนและแนวทางการแก้ปัญหาในกลุ่มเยาวชนให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักนำมาเป็น   อุทาหรณ์ในการดูแลเยาวชนในสมัยนี้
    ผอ.ปปส.ภาค 3 กล่าวทิ้งท้ายว่า “แม้สำนักงาน ปปส.ภาค 3 จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการย้ายที่   ทำการใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 8 จังหวัด ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยยังยืนยันให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปปส. ทุกคนว่าจะสามารถเป็นกลไกหลัก    ที่จะขับเคลื่อนให้การทำงานด้านยาเสพติดเป็นไปอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป หากประชาชนหรือหน่วยงานภาคีใด ต้องการประสานงานกับสำนักงาน ปปส.ภาค 3 สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์      0 4432 7015-17 โทรสาร 0 4432 7107-8 ในวัน เวลา ราชการ”

<ก่อนหน้า   ต่อไป>
 
Top! Top!