www.mamboteam.com
หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2554 arrow ข่าวเดือนกันยายน arrow สำนักงาน ป.ป.ส.จัดสัมมนาศูนย์เรียนกองทุนแม่ของแผ่นดินมุ่งสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
 
 
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2556
ค้นหาขั้นสูง
แนะนำสำนักงาน ป.ป.ส.
วีดิทัศน์แนะนำ ศพส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ป.ป.ส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ปปส.ภาค
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ติดต่อส่วนสื่อสารองค์กร
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
คลิปข่าวงานยาเสพติด
คลิปข่าวปี 2555
คลิปข่าวปี 2556
คลิปข่าวปี 2557
สื่อรณรงค์/ดาวน์โหลด
ภาพรณรงค์
วีดิทัศน์รณรงค์
สปอตและเพลง
วีดิโอสตรีมมิ่ง
ตราสัญลักษณ์
วันต่อต้านยาเสพติด
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
สารคดีในหลวง
พระคุ้มเกล้าชาวไทย
9 คำพ่อสอน
เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
ธ ห่วงใย ปวงผไททั้งชาติ
ปฎิบัติการ รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80 พรรษา
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจำปี 2555

อ่านรายงาน

มีผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เยี่ยมชม: 3405972
3589 Hits
สำนักงาน ป.ป.ส.จัดสัมมนาศูนย์เรียนกองทุนแม่ของแผ่นดินมุ่งสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ PDF พิมพ์

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสัมมนาศูนย์เรียนกองทุนแม่ของแผ่นดินมุ่งสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
    เมื่อวันที่ 20 – 22 กันยายน 2554 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับวิทยากรกระบวนการยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น จัดสัมมนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น  โดยมีนายปรีชา ธนานันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดและปิดการสัมมนาดังกล่าว
 ภาพในงาน 

โดยมีประธานและเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จนได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 69 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 159 คนเข้าร่วมสัมมนาฯ  ณ โรงแรมวรบุรี  อโยธยา  คอนแวนชั่น  รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  การจัดสัมมนา “ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน  มีการสร้างความคิดความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ เพื่อมุ่งสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะร่วมกันนำผลงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ให้ทั้งสองพระองค์ได้ทรงสำราญพระราชหฤทัยในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระราชประสงค์  ในการนี้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมได้กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณและธงครัวเรือนนี้ปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนตัวอย่างดังกล่าวด้วย
  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นประชาคมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปด้วย

<ก่อนหน้า   ต่อไป>
 
Top! Top!