www.mamboteam.com
หน้าหลัก arrow วันต่อต้านยาเสพติดปี 2556
 
 
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2556
ค้นหาขั้นสูง
แนะนำสำนักงาน ป.ป.ส.
วีดิทัศน์แนะนำ ศพส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ป.ป.ส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ปปส.ภาค
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ติดต่อส่วนสื่อสารองค์กร
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
คลิปข่าวงานยาเสพติด
คลิปข่าวปี 2555
คลิปข่าวปี 2556
คลิปข่าวปี 2557
สื่อรณรงค์/ดาวน์โหลด
ภาพรณรงค์
วีดิทัศน์รณรงค์
สปอตและเพลง
วีดิโอสตรีมมิ่ง
ตราสัญลักษณ์
วันต่อต้านยาเสพติด
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
สารคดีในหลวง
พระคุ้มเกล้าชาวไทย
9 คำพ่อสอน
เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
ธ ห่วงใย ปวงผไททั้งชาติ
ปฎิบัติการ รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80 พรรษา
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจำปี 2555

อ่านรายงาน

มีผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เยี่ยมชม: 3406298
74509 Hits
วันต่อต้านยาเสพติดปี 2556 PDF พิมพ์
ดัชนีบทความ
วันต่อต้านยาเสพติดปี 2556
หน้า 2

 
 คำขัวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี2556
 Make health your "new high" in life,not drugs.
 
คำขวัญ :
“ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”
 

คำขวัญภาษาอังกฤษ :
" Drug elimination, Together we can " 

 
แนวคิด :
“คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด”
(ร่วมใส่เสื้อขาว)
โลโก้รณรงค์ :
ดาวน์โหลดโลโก้ logo_white_hart_thailand.png
logo_white_hart_thailand.ai
ประวัตฺความเป็นมาของการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
          ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531จนถึงปัจจุบัน
        รัฐบาลกำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานยาเสพติด จึงกำหนดเร่งดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติ เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล รวมถึงการกำหนดนโยบายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้สอดรับกับแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป
 
ตารางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพฯ/จังหวัด

วัน/เวลา/สถานที่

กิจกรรม

ข้อมูล/ภาพกิจกรรม

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556

สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

 ประชุมพิจารณามอบโล่ ปี 56 มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556


 ภาพกิจกรรม

พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556

เวลา 13.00-14.30 น.

สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2556

คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด

ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)


 รูปบรรยากาศ
 ข่าวงานแถลงข่าว
 คลิปงานแถลงข่าว

พุธที่ 26 มิถุนายน 2556


เวลา 09.0009.15 น.

ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดของส่วนกลาง โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นำบุคคล/องค์กรและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติดและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

 คำกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2556

วีดิทัศน์นำเสนอผลงานผลได้รับโล่ฯ ปี 2556

ชมและโหลดคลิป
 

เวลา 09.15 11.00 น.

ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556

 

รูปบรรยากาศ
รูปคนรับโล่ทั้งหมด รายละเอียดสูงimages/stories/ohm.png

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 
ถ่ายทอดสดพิธีมอบโล่ฯเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556

เวลา 10.00 น.

 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 42

 

รูปบรรยากาศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 
ข่าวพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 42

เวลา 13.00 น. 
สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
 จัดงานเปิดตัวรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก หรือ World Drug Report ประจำปี 2013 พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ (The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)) สำนักงานใหญ่และสำนักงานประจำภูมิภาค

 

รูปบรรยากาศ
World Drug Report ประจำปี ค.ศ. 2013 ฉบับเต็ม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ช่วงค่ำ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ออกอากาศเทปบันทึกการอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2556

 คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2556


ชมและโหลดคลิป

กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด

เวลา 07.45 08.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน   ยาเสพติดในพื้นที่ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้จัดกิจกรรมโดยนำประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

 ข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2
จังหวัดจันทบุรี  
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3
นครราชสีมา / ชัยภูมิ / บุรีรัมย์ / ยโสธร / สุรินทร์ / ศรีสะเกษ / อำนาจเจริญ / อุบลราชธานี 

พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5
เชียงใหม่ / เชียงราย /แม่ฮ่องสอน /ลำปาง / ลำพูน / แพร่ / น่าน / พะเยา 

พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6
พิษณุโลก / กำแพงเพชร / ตาก / นครสวรรค์ / พิจิตร / เพชรบูรณ์ / สุโขทัย / อุตรดิตถ์ / อุทัยธานี

พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดพรรณบุรี

พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8
สุราษฎร์ธานี / กระบี่ /ชุมพร/ ภูเก็ต / นครศรีธรรมราช / พังงา / ระนอง 

 

 
ชมคลิป ที่นี่ วีดิโอคลิป ศิลปินวันต่อต้านยาเสพติดปี 2556 ร่วมเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
 
สื่อรณรงค์ในวันต่อต่้านยาเสพติด (สามารถนำไปผลิตเพิ่มได้)
 
ขยายภาพ ดาวน์โหลด
ไฟล์แบนเนอร์
zip file
ขนาด
286.30 mb
   
ขยายภาพ ดาวน์โหลด
ไฟล์โปสเตอร์zip file
ขนาด
320.64 mb
   
ขยายภาพ ดาวน์โหลด
ไฟล์standy zip file
ขนาด
635 mb
   
สปอตรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  
ดาวน์โหลด
ไฟล์สปอตโทรทัศน์
 file dvd mpg
ขนาด
25.04 mb
   
ดาวน์โหลด
ไฟล์สปอตวิทยุ
file wav
5.3 mb
 
 
ความคิดเห็นผู้ใช้

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-05-29 08:40:22

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-05-29 19:20:51

เสนอแนะโดย เปิด 2013-05-30 22:11:31
Tono

เสนอแนะโดย เปิด 2013-06-11 11:30:17
ถ้าจะนำสื่อรณรงค์ไปลงในวารสรประชาสัมพันธ์ (สังกัดกทม.) จะได้หรือเปล่าค่ะ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-11 17:55:50

เสนอแนะโดย สำนักงาน ป.ป.ส. เปิด 2013-06-14 16:38:06
: ถ้าจะนำสื่อรณรงค์ไปลงในวารสรประชาสัมพันธ์ (สังกัดกทม.) จะได้หรือเปล่าค่ะ 
 
: สามารถนำสื่อไปรณรงค์และเผยแพร่ได้ในทุกช่องทางครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-17 15:11:39

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-18 12:00:36

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-18 12:16:36

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-19 19:29:49

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-20 10:17:06
ขอทราบ คำขวัญ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556" ขอบคุณค่ะ

เสนอแนะโดย สำนักงาน ป.ป.ส. เปิด 2013-06-20 10:36:09
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดจะมีการปรับเปลี่ยนทุกปี สำหรับปีนี้จะใช้ 
 
คำขวัญ : ?ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน?  
 
คำขวัญภาษาอังกฤษ : " Drug elimination, Together we can "

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-21 04:39:45
Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs" 
 
เป็นคำขวัญของปีไหนค่ะ

เสนอแนะโดย เปิด 2013-06-21 04:42:43
Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs" 
เป็นคำขวัญของปีไหนค่ะ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-21 14:16:27

เสนอแนะโดย สำนักงาน ป.ป.ส. เปิด 2013-06-21 16:18:03
คำขัวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี2556 Make health your "new high" in life,not drugs.

เสนอแนะโดย สำนักงาน ป.ป.ส. เปิด 2013-06-26 18:30:03
เสนอแนะโดย เปิด 2013-06-26 14:16:48 
อยากได้วีดีโอที่รวมศิลปินเป็นแบบ HD  
จะนำไปตัดต่อกับกิจกรรมของโรงเรียน  
ขอบคุณครับ 
 
ที่ให้ดาวน์โหลดเป็นรูปแบบdvdครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2013-06-26 14:16:48
อยากได้วีดีโอที่รวมศิลปินเป็นแบบ HD 
จะนำไปตัดต่อกับกิจกรรมของโรงเรียน 
ขอบคุณครับ

เสนอแนะโดย สำนักงาน ป.ป.ส. เปิด 2013-06-27 08:16:06
ต้นฉบับของสำนักงาน ป.ป.ส.ที่มีเป็นรูปแบบdvdครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2013-06-28 05:50:10


 
Top! Top!