www.mamboteam.com
หน้าหลัก arrow วันต่อต้านยาเสพติดปี 2553
 
 
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2556
ค้นหาขั้นสูง
แนะนำสำนักงาน ป.ป.ส.
วีดิทัศน์แนะนำ ศพส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ป.ป.ส.
ที่ตั้ง สำนักงาน ปปส.ภาค
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ติดต่อส่วนสื่อสารองค์กร
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
คลิปข่าวงานยาเสพติด
คลิปข่าวปี 2555
คลิปข่าวปี 2556
คลิปข่าวปี 2557
สื่อรณรงค์/ดาวน์โหลด
ภาพรณรงค์
วีดิทัศน์รณรงค์
สปอตและเพลง
วีดิโอสตรีมมิ่ง
ตราสัญลักษณ์
วันต่อต้านยาเสพติด
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
สารคดีในหลวง
พระคุ้มเกล้าชาวไทย
9 คำพ่อสอน
เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
ธ ห่วงใย ปวงผไททั้งชาติ
ปฎิบัติการ รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80 พรรษา
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจำปี 2555

อ่านรายงาน

มีผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เยี่ยมชม: 3406154
66550 Hits
วันต่อต้านยาเสพติดปี 2553 PDF พิมพ์
ดัชนีบทความ
วันต่อต้านยาเสพติดปี 2553
หน้า 2

 

                     สรุปกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.) ประจำปี 2553

              รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันฯ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน และเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถลดระดับปัญหายาเสพติดและขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นแผนงานหลัก เรียกว่า “ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2” โดยมีเป้าหมายในการลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพปริมณฑล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน-ประชาสังคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาวะวิกฤติ
 
 
พระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ปี 2553

 "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"
 
  กำหนดการวันต่อต้านยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
     
วันที่ 11 มิถุนายน
เวลา 14.00

    ฟิล์ม มาร์กี้ โจ ศิลปินนักร้องนักแสดงที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2553  เข้าพบ เลขาธิการ ป.ป.ส.  ณ อาคาร 1 ชั้น 2  สำนักงาน ป.ป.ส.
 
ภาพงานแถลงข่าว
วีดิโอแถลงข่าว
 
     
 วันที่ 21 มิถุนายน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปราศรัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พุทธศักราช 2553
 
คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี
 ภาพบรรยากาศการอ่านคำปราศรัย
 วีดิโอการอ่านคำปราศรัย 
 
     
วันที่ 25 มิถุนายน
เวลา08.00-12.00
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร เยาวชน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี
 
 
กำหนดการวันมอบโล่
   รหัสบุคคล องค์กรที่ได้รับโล่ฯ
ชมภาพบรรยากาศ
ชมภาพการรับโล่รายละเอียดสูง


 
     
วันที่ 25 มิถุนายน
เวลา10.00-12.00
 

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 38  ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้เป็นการเผาทำลายที่ศูนย์บริการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดอยุธยา โดยมี รมต.สาธารณสุข เป็นประธาน ในวันที่ 25 มิถุนายน

ข่าวประชาสัมพันธ์ /สถติการเผา /ชนิดตัวยาที่เผา

ภาพในงานเผาทำลายยาเสพติด

 
     
วันที่ 26 มิถุนายน
เวลา 13.00-16.00

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด พลังวัยใสต้านยาเสพติด กิจกรรมโครงการ ลองดี ปี2 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และลานวิกตอรี่ พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันที่ 26 มิถุนายน 2553 
 ภาพกิจกรรม
 โครงการพลังวัยใสต้านภัยยาเสพติด

 
     
วันที่ 26 มิถุนายน นายกรัฐมนตรี อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2553 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
  คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี
 วีดิโอการอ่านคำปราศรัย 
 
     
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด พื้นที่จังหวัดต่างๆ  
     
 
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.กทม.
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8
- พื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2553      สำนักงาน ปปส.ภาค 6 จัดสัมมนาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 โดยมี นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานฯ  ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2553
 ภาพกิจกรรม
 วีดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการ
 
     
  สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดปี 2553  
 

  กำหนดการรับสื่อรณรงค์
  - กรุงเทพมหานคร ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.
  - ต่างจังหวัดขอรับได้ที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.

 
   สถานที่จัดส่งสื่อรณรงค์  
     
     
- สปอตโทรทัศน์
   ชมและโหลดสปอต

 
- สปอตวิทยุ

 
 โหลด สปอตเพลงฮิต

 
 โหลด สปอตคอนเสิร์ต
 
 โหลด สปอตละคร
 
 โหลด สปอตชัยชนะ
 
 โหลด สปอตตัวโน๊ต
 
   
- แผ่นพับ

โหลดไฟล์แผ่นพับ
 
     
 -โปสเตอร์

โหลดไฟล์โปสเตอร์
รวม 5 คน
   
     

-สแตนดี้

โหลดไฟล์สแตนดี้
รวม 5 คน
   
     
-แบนเนอร์

โหลดไฟล์แบนเนอร์
 

ความคิดเห็นผู้ใช้

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-20 23:21:57
ผมเป็นตัวแทนของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ติดตามผลงานของสำนักงาน ปปส6 มาตลอดจึงรู้สึกดีและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั้นไปคับ และผมดีไจมากที่ได้มีโอกาสได้ร่วมการประชุมกับทางสำนักงาน ปปส 6 มา2ครั้งแล้วในนามของสถานีวิทยุชุมชน ผมจึงเอาความรู้ที่ได้มาไปใช้ในการเผยแพร์ให้กับเด็กและเยวชนได้มากเลยทีเดียวถ้ามีโอกาสอีกผมหวังว่าจะได้ความรู้จากทางสำนักงานอีกนะคับ

เสนอแนะโดย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เปิด 2010-06-21 23:45:53
สำนักงาน ภาค ปปส6 เป็นสำนักงาน ปปส.ภาค.แห่งหนึ่งที่มีความเข็มแข้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มของภาคประชาชนและเยาวชน น้องสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในความเข้มแข็งของเยาวชนในการขยายเครือข่ายในการป้องกันยาเสพติดไปสู่เยาวชนในอีกทางหนึ่ง

เสนอแนะโดย เปิด 2010-06-10 16:17:39
ผมเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ อบต. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านยาเสพติด 
ไม่ทราบว่าสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดปี 2553 ทางสำนักงาน ปปส.มีสำหรับแจกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์หรือต้องขอรับจากที่ไหน

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-11 11:24:37
ทางสำนักงาน ปปส.จัดส่งสื่อไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาฃนะยาเสพติดจังหวัด 75 จังหวัด และที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9

เสนอแนะโดย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เปิด 2010-06-11 11:30:43
ทางสำนักงาน ปปส.จัดส่งสื่อไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาฃนะยาเสพติดจังหวัด 75 จังหวัด และที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเวปครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2010-06-12 12:25:20
ผมเป็น จนท.ประชาสัมพันธ์ สำนักบริการวิชาการแก่สังคม ม.ราชภัฏเชียงราย ขออนุเคราะห์สนับสนุนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แบนเนอร์ สแตนดี้ ในการประชาสัมพันธ์ วันต้อต้านยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่าทาง ป.ป.ส. สามรถอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยได้ หรือให้ติดต่ออที่ส่วนงานไหนครับ 
และได้ได้ข้อมูลของ 5 พลังที่รณรงค์ในปีนี้ด้วยคับ 
สามรถติดต่อผมทางอีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ 053776045 ,0849507930 
 
ขอบคุณคับ

เสนอแนะโดย เปิด 2010-06-12 16:13:08
จะขอสื่อรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เช่น พวกป้ายแบนเนอร์ และโปสเตอร์ แผ่นพับต่างๆ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ไหนครับ พอดีจะจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2553 นี้ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รบกวนด้วยครับ โทร 089-4929521 ว่าที่ ร.ท.บัญญัติ ครับ ขอบคุณครับ

เสนอแนะโดย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เปิด 2010-06-14 10:28:24
สื่อรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ป้ายแบนเนอร์ และโปสเตอร์ แผ่นพับต่างๆ  
ชุดนิทรรศการ 
-พื้นที่กรุงเทพฯ มารับได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง ในวันที่ 22 มิ.ย. 53 
-พื้นที่ต่างจังหวัด ศตส.จ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 53

เสนอแนะโดย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เปิด 2010-06-16 13:58:23
สื่อรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ป้ายแบนเนอร์ และโปสเตอร์ ชุดนิทรรศการ แผ่นพับต่างๆ สปอตTV สปอตวิทยุ ทุกท่านสามารถ โหลดไปเผยแพร่ได้ ไม่จำกัดครับ

เสนอแนะโดย เปิด 2010-06-20 23:36:05
ผมเป็นตัวแทนของนักศึยกษาถสาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ติดตามผลงานของทางสำนักงาน ปปส6 มาตลอดแล้วรู้สึกดีคับ ผมเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เผยแพ่ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในเรื่องยาเสพติด 
และผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับทางสำนักงานมาแล้วประมาณ 2ครั้งหน้าจะได้แต่ตอนนั้นผมไปในนามของวิทยุชุมชนคับ และผมได้เอาความรู้ที่ได้มาจากการประชมไปใช้ประโยชน์โดยการเอาความรู้ไปเผยแพร์ให้กับเด็กและเยวชนได้มากเลยที่เดียวคับและผมหวังว่าจะมีโอกาสที่ได้รับความรู้จากทางสำนักงานเพิ่มขึ้นอีกนะคับ

เสนอแนะโดย ่ เปิด 2010-06-23 00:07:56
ขอความกรุณา ส่งไฟล์วีดีโอพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดด้วยครับจะขอบพระคุณยิ่ง จะเปิดให้นักเรียนดู

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-23 15:38:12

เสนอแนะโดย เปิด 2010-06-23 16:29:32
อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล 
 
ทำงานในโรงงานค่ะ แล้วก็ทำโครงการโรงงานสีขาวด้วย ไม่ใช่บอกว่าเราไม่มียาเสพติดในโรงงาน เราเชื่อว่าเรายังมีอยู่ แต่เรา(ทีมงาน)พยายามควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้เกิดการ ลด ละ เลิก สำหรับผู้ที่ใช้อยู่ และให้โอกาส เมื่อสุ่มตรวจพบว่ามีแนวโน้มที่จะใช่ หรือใช่เลย กับทำการป้องกันและให้ความรู้แก่พนักงาน คนงานทุกคน เพื่อเขาสามารถนำไปขยายผลที่บ้านได้  
 
ยอมรับค่ะว่างานนี้ยาก แต่ต้องทำเพราะถ้าประสบความสำเร็จ ก็เท่ากับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานได้อีกระดับหนึ่ง  
 
หากท่านผู้ใดได้อ่านแล้ว มีคำแนะนำ ยินดีน้อมรับค่ะ เพราะเราทำงานกันแบงบประมาณน้อย พยายามหาความรู้ ข้อมูล รวมทั้งจัดกิจกรรมโดยเน้นการประหยัดแต่หวังผลสูง

เสนอแนะโดย เปิด 2010-06-23 18:25:05
ป้ายรณรงค์ และโปสเตอร์ แผ่นพับต่างๆ มีแบบให้เลือกมากกว่านี้หรือไม่ครับ...และสามารถโหลดได้ที่ใหนบ้าง ขอบคุณครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-23 20:46:02

เสนอแนะโดย โรงเรียนธรรมวาที อ.เมืองชลบุรี เปิด 2010-06-24 07:09:52
ขอขอบคุณข้อมูลครับ

เสนอแนะโดย ส่วนสื่อสารองค์กร เปิด 2010-06-24 09:03:37
ขอบคุณคุณอัญชลีที่ช่วยเป็นอีกแรงและเป็นแนวร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อยู่ในสถานประกอบการอย่างจริงจัง 
 
 
ป้ายรณรงค์ และโปสเตอร์ แผ่นพับต่างๆ มีแบบให้เลือกมากกว่านี้หรือไม่ครับ ? 
ตอบ ป้ายรณรงค์ และโปสเตอร์ แผ่นพับต่างๆมีมากกว่านี้ครับ แต่จะเป็นสื่อที่อยู่ในช่วงของการรณรงค์ว่า ช่วงไหนต้องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรครับ

เสนอแนะโดย Anonymous เปิด 2010-06-25 15:36:21

เสนอแนะโดย 94097 เปิด 2010-06-30 22:13:55
94097

เสนอแนะโดย เปิด 2010-07-16 17:02:09
กระผมรับผิดชอบครงการโรงงานสีขาว ของโรงงาน ซึ่งมีที่ตั้งโรงงานอยู่ในเขตจ.สมุทรปราการ กำลังยื่นขอเพื่อตรวจรับ อยากขอความอนุเคราะห์ เอกสาร สื่อ เผยแพร่รณรงค์ทุกประเภทที่จะพอจัดหาได้ครับ ต้องทำอย่างไรครับ ส่งมาให้หรือติดต่อขอรับเอง ไหนครับ 
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ


 
Top! Top!