โหลดรูปภาพ

1. โลโก้ สำนักงานป.ป.ส.
2. ภาพผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. 1.ผู้บริหารระดับสูง
2.ผู้บริหารระดับปปส.ภาค/สถาบัน
3.ผู้บริหารระดับสำนัก
3. ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆ
4. ชุดนิทรรศการ"รวมพลังท้องถิ่น ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"
5. ชุดนิทรรศการ"๙ คำ..พ่อสอน " รายละเอียดปรกติ ไฟล์ PDF ขนาด 1.60  MB  SAVE
รายละเอียดสูง ไฟล์ PDF ขนาด 635  MB SAVE  * นำไปพิมพ์เพิ่มได้
6. แผ่นพับ "๙ คำ..พ่อสอน "   รายละเอียดสูง ไฟล์ PDF ขนาด 290  KB  SAVE  * นำไปพิมพ์เพิ่มได้
โหลดภาพโปสเตอร์ สารระเหย
7. การจัดแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและเปิดตัวโครงการ 5คำสอน วันที่ 18 มิถุนายน 2551
8. งานเปิดมหกรรม “ลองดี..ทำอะไรดีๆซะบ้าง” วันที่ 21 มิถุนายน 2551
9. งานเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด วันที่ 22 มิ.ย. 2551
10. ภาพผู้รับโล่พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
11. พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครังที่ 36
12. รายการโทรทัศน์พิเศษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สถานีโทรทัศน์ ททบ. 5