โหลดเพลงยาเสพติด
 
ยิ่งด้วยบิตุรงค์
หมอกสลายที่ปลายฟ้า
ฟังและโหลดโฆษณาสั้นทางวิทยุ
สปอตในหลวง
กลุ่มประชาชน
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มครอบครัว
สปอตปรับเจตคติ
 
เพลงต่อต้านยาเสพติด
 
ไม่มีอะไรไกลเกิน
1. TO BE NUMBER ONE
2. TO BE NUMBER ONE เร็ว
3. ไม่เอาไม่ลอง
4. รู้แล้วยังทำ
5. พิษร้ายยาเสพติด
6. มาร่วมกันต่อต้านยาเสพติด
7. เธอยังมีฉัน
8. เสพติด
9. ยายมบาล
10. ยาม้ายาบ้า
11. ถลำ
12. บอกต่อเธอ
13. สำนึกรักแผ่นดิน
14. ถูกต้องทุกอย่าง
15. เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
16. คิดให้ดี
17. อย่าคิดไปลอง
18. ไซโก้เรือนจำ
19. คิดไหม่ทำ
20. รักประเทศไทย ไกลยาเสพติด
21. เธอเป็นแรงใจ
22. เพื่อน...อย่าลอง
23. คิดดีทำดี
24. ไม่เสพไม่ลอง
25. ไทยชาติประกาศต้านยาเสพติด
26. พ่อหลวงทรงห่วงใย
27. แสงสว่างแหง่ชีวิต