เพลงพ่อของแผ่นดิน  
ดนตรีบรรเลง  
ร้องประสานเสียง  
เนื้อเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"
รายนามผู้ขับร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
off sound